מדיניות
הפרטיות
שלי

מדיניות הפרטיות שלי

אני מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק שאני יוצר לקידום עסקי.

אני מתחייב כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר למעט יצירת קמפיין פרסום ועל בסיס מודעה פרסומית. נתקבלו אצלי פרטי ההתקשרות עמך , אני מתחייב כי השימוש במידע יעשה למטרות יצירת קשר עמכם בלבד על ידי, לפי התקנון הרשום בפרטי טופס הלידים של רשת חברתית פייסבוק ולאותה מטרה לשמה השארתם פרטים בלבד.

אני משתמש בשירותי רימרקטינג (עוגיות) המאפשרות לנו לטרגט מספר סוגי מודעות על בסיס אותו נושא פעילות וזאת על מנת להציג לפניכם מודעות הקשורות לאותו נושא.

אני מתחייב לשמור על פרטיות המידע שהתקבל אצלי ולא למכור או להעביר ללא אישור את המידע של הלקוחות אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.